Chất làm sạch kim loại

Castrol Techniclean MP

Castrol Techniclean MP là chất tẩy rửa đa năng gốc nước với tính kiềm nhẹ. Sản phẩm này không chứa pô-ly phốt-phát, si-li-cat, hoặc ni-trit.

Castrol Techniclean MP được pha chế để tẩy rửa ở nhiệt độ trên 550C bằng phương pháp phun, nhúng hoặc sóng siêu âm.

Chúng tẩy được các loại dầu nặng, hợp chất dập ép, các chất đánh bóng và bảo vệ tạm thời cũng như rất nhiều các loại dầu nhẹ khác.

Nồng độ sử dụng bình thường: 2%– 5%
Nhiệt độ làm việc khuyến nghị: 400C – 800C

Techniclean MP Phương pháp thử Đơn vị Trị số tiêu biểu
Khối lượng riêng ở 200C IP 160 Kg/l 1,16
Độ pH (3% trong nước khử i-on) BS 1647   10,3
Độ pH, không pha nước BS 1647   10,7
Tổng lượng kiềm (đạt độ pH 4) BAM 101   8,2% NaOH

Các bài viết khác