Dầu nhớt chịu nhiệt dùng cho xích và ổ trục

BP ENERSYN OC-S 220
Dầu chịu nhiệt dùng cho xích và ổ trục

BP Enersyn OC-S 220 là một hỗn hợp các ester tổng hợp vá các phụ gia có độ bay hơi thấp và tính chất cốc hóa / tạo cặn thấp, có tính năng giảm ma sát và chống mài mòn ở nhiệt độ cao.

BP Enersyn OC-S 220 thích hợp cho các hệ thống xích băng tải và các ổ trục hoạt động ở nhiệt độ cao trong thời gian dài.

Nhiệt độ làm việc của BP Enersyn OC-S 220 lên đến 2600C ở chế độ vận hành liên tục và đến 3000C ở chế độ vận hành gián đoạn. Có thể sử dụng với thiết bị phun/nhúng dầu hoặc cho các hệ thống nhúng trong dầu.

Enersyn OC-S 220

Phương pháp thử

Đơn vị

Trị số tiêu biểu

Khối lượng riêng ở 150C

ASTM 1298

Kg/l

0,970

Điểm chớp cháy cốc hở

ASTM D92

0C

288

Điểm rót chảy

ASTM D97

0C

-26

Độ nhớt động học ở 400C

ASTM D445

cSt

220

Độ nhớt động học ở 1000C

ASTM D445

cSt

15

Chỉ số trung hòa

ASTM D664

mgKOH/g

0,5 max

Tính chống rỉ

ASTM D665 (A&B)

Đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Các bài viết khác