Dầu nhớt gia công tia lửa điện


Dielectric 200

Phương pháp thử

Đơn vị

Trị số tiêu biểu

Khối lượng riêng ở 150C

ASTM 1298

Kg/l

0,795

Điểm chớp cháy cốc hở

ASTM D92

0C

94

Độ nhớt động học ở 200C

ASTM D445

cSt

3,5

Độ nhớt động học ở 400C

ASTM D445

cSt

2,3

Hợp chất hydrocacbon thơm

ASTM D2270

% CA

< 0,5

Nhiệt độ sôi đầu:

Nhiệt độ sôi cuối:

DIN 51751

0C

195

310

Màu

ISO 2049

mgKOH/g

< 0,5


 

Các bài viết khác