Dầu nhớt máy nén lạnh

BP ENERGOL LPT & LPT-F
Dầu máy nén lạnh

Energol LPT và LPT-F là dầu máy nén lạnh gốc nap-ta-lin chất lượng cao, nhiệt độ ngưng chảy thấp đã được tinh chế qua quá trình xử lý bằng dung môi.

BP Energol LPT được dùng để bôi trơn các máy nén dùng các chất làm lạnh thông thường, trong đó chất làm lạnh và chất bôi trơn trộn lẫn với nhau.

BP Energol PLT phù hợp với tiêu chuẩn BS 2626 và được chấp nhận dùng cho các ma1yn nén khí amoniac của Sulzer Bros (Thụy Sĩ)

BP Energol LPT-F 46 được tinh chế đặc biệt để nhiệt độ kết tủa rất thấp. Dầu này đáp ứng được các yêu cầu của các máy nén Carrier (Mỹ).

Energol LPT

Phương pháp thử

Đơn vị

Energol LPT 46

Energol LPT 68

Energol LPT-F 32

Energol LPT-F 46

Khối lượng riêng ở 150C

ASTM 1298

Kg/l

0,896

0,902

0,917

0,925

Điểm chớp cháy cốc hở

ASTM D92

0C

176

183

171

182

Độ nhớt động học ở 400C

ASTM D445

cSt

45

68

29

54

Độ nhớt động học ở 1000C

ASTM D445

cSt

6,0

7,4

4,3

5,8

Chỉ số độ nhớt

ASTM D2270

-

63

57

-

-

Điểm rót chảy

ASTM D97

0C

-36

-33

-42

-39

Trị số trung hòa

ASTM D664

mgKOH/g

0,05

0,05

< 0,05

< 0,05

Nhiệt độ kết tủa


0C

-45

-42

< -50

< -45

Các bài viết khác