Dầu nhớt truyền động máy kéo

BP AUTRAN 4
Dầu truyền động máy kéo

BP Autran 4 là dầu truyền động được thiết kế để đem lại độ bền ma sát tối đa của vật liệu trong các cơ cấu truyền lực.

BP Autran 4 được chế tạo đặc biệt để dùng cho các hệ thống truyền lực, truyền động trực tiếp, phanh dĩa ngâm trong dầu, các bộ vi sai và truyền lực cuối của các máy Caterplliar yêu cầu tiêu chuẩn CAT TO-4 và Allison C4.

Độ nhớt: SAE 10W, 30, 50

Autran 4

Phương pháp thử

Đơn vị

SAE 10W

SAE 30

SAE 50

Khối lượng riêng ở 150C

ASTM 1298

Kg/l

0,884

0,898

0,900

Điểm chớp cháy cốc hở

ASTM D92

0C

218

225

230

Độ nhớt động học ở 400C

ASTM D445

cSt

37,2

106

220

Độ nhớt động học ở 1000C

ASTM D445

cSt

5,8

11,5

18,5

Chỉ số độ nhớt

ASTM D2270

 


95

95

93

Điểm rót chảy

ASTM D97

0C

-33

-24

-24

Các bài viết khác