Giảm lệ phí trước bạ ôtô từ ngày 1/4

3/27/2013 10:36:27 AM

 

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định 23/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.

Theo đó, kể từ ngày 1/4 tới, ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 10% (mức quy định cũ 10-20%). Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.

Trong khi đó, xe chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) đăng ký từ lần thứ 2 trở đi sẽ áp dụng mức 2% và thống nhất trên toàn quốc.

Căn cứ vào loại phương tiện ghi tại giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp, cơ quan thuế xác định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô ô theo quy định.

Hiện Hà Nội áp dụng mức thu lệ phí trước bạ là 20%, còn Tp.HCM thu 15%. Tuy nhiên, theo Nghị định 23 này, kể từ 1/4, các tỉnh, thành phố nào đang áp dụng lệ phí trước bạ từ 10% đến 15% thì giữ nguyên mức thu. Trường hợp mức thu cao hơn 15% thì áp dụng mức thu 15% cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành mức thu lệ phí trước bạ mới.