Dịch vụ phân tích dầu nhớt

Dịch vụ
 
 
Dịch vụ phân tích dầu nhớt là một trong các dịch vụ kỹ thuật mà Castrol BP Petco (CBP) cung cấp cho khách hàng nhằm hỗ trợ việc sử dụng các sản phẩm dầu nhớt Castrol/ BP. Việc thử nghiệm cần được tiến hành thường xuyên theo một định kỳ thích hợp để có thể theo dõi được khuynh hướng biến đổi tính chất của dầu nhớt trong suốt quá trình hoạt động của thiết bị, qua đó có thể dự trù kế hoạch bảo trì thích hợp và hiệu quả.

Cách thức tiến hành :

Chọn lựa thiết bị cần theo dõi :

Không phải tất cả các thiết bị của khách hàng có sử dụng dầu nhớt đều cần đến dịch vụ này. CBP sẽ cùng với khách hàng xem xét và lựa chọn các thiết bị sản xuất chủ yếu. Đó là những thiết bị mà sự ngừng máy ngoài kế hoạch sẽ gây ra thiệt hại đáng kể cho việc sản xuất, hoặc việc sửa chữa sẽ tốn kém nhiều.

Mục tiêu :

  • Đánh gía tình trạng dầu nhớt trong qúa trình sử dụng để xác định dầu nhớt đó còn tiếp tục sử dụng được hay không.
  • Bổ sung cho kế hoạch bảo dưỡng thiết bị của nhà máy/ xưởng.
  • Có thể giúp dự đoán tình trạng hoạt động của thiết bị để có kế hoạch vận hành, bảo dưỡng thích hợp.
Lấy mẫu nhớt :

Kết quả phân tích phụ thuộc rất nhiều vào việc lấy mẫu dầu. Cần lấy mẫu đúng cách để được một mẫu dầu tiêu biểu cho tình trạng của dầu nhớt đang hoạt động trong thiết bị.

Ghi nhãn và gởi mẫu nhớt đến phòng thí nghiệm CBP :

Cần ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu trên nhãn. Tùy theo thỏa thuận, khách hàng sẽ gởi mẫu cho nhân viên của CBP, hoặc gởi đến văn phòng CBP gần nhất.

Thử nghiệm và thông báo kết quả:

Các thử nghiệm cần thiết sẽ được tiến hành và kết quả cùng với các nhận xét và khuyến nghị sẽ được thông báo cho khách hàng trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận mẫu.
Các thử nghiệm đối với dầu nhớt đang sử dụng :
Dầu động cơ :
Dầu thủy lực :
Dầu bánh răng :
Ngoài các thử nghiệm nêu trên,thử nghiệm các phần tử kim loại mài mòn bằng các phương pháp quang phổ có thể được thực hiện để theo dõi khuynh hướng biến đổi của các phần tử này trong dầu nhớt, từ đó có thể dự đoán được tình trạng hoạt động của thiết bị.
4

Các bài viết khác