Các loại dầu công nghiệp khác

BP DIELECTRIC 200
Dầu gia công tia lửa điện

BP Dielectric 200 là các chất lỏng hydro-cacbon có độ nhớt thấp và đặc tính làm mát tốt; được sử dụng cho các máy gia công bằng tia lửa điện mọi cỡ công suất.

BP Dielectric 200 có độ bền điện môi tốt và tính dẫn điện thấp, tốc độ gia công cao và độ ăn mòn điện rất thấp, thời gian sử dụng lâu.

Chúng đáp ứng yêu cầu về sức khỏe và an toàn cho người sử dụng đặc biệt do ít mùi và ít hơi khói.

BP Dielectric 200 được chấp nhận và khuyến cáo bởi AEG Elotherm (Elbomat), AGIE, Ingersoll.

Dielectric 200

Phương pháp thử

Đơn vị

Trị số tiêu biểu

Khối lượng riêng ở 150C

ASTM 1298

Kg/l

0,795

Điểm chớp cháy cốc hở

ASTM D92

0C

94

Độ nhớt động học ở 200C

ASTM D445

cSt

3,5

Độ nhớt động học ở 400C

ASTM D445

cSt

2,3

Hợp chất hydrocacbon thơm

ASTM D2270

% CA

< 0,5

Nhiệt độ sôi đầu:

Nhiệt độ sôi cuối:

DIN 51751

0C

195

310

Màu

ISO 2049

mgKOH/g

< 0,5

 

Các bài viết khác