Dầu xy-lanh hơi nước

BP ENERGOL DC 1500
Dầu xy-lanh hơi nước

BP Energol DC là dầu xy-lanh hơi nước màu xẫm, chất lượng cao, không phụ gia, có khuynh hướng tạo cặn các-bon rất thấp trong điều kiện vận hành lâu dài ở nhiệt độ cao.

BP Energol DC được pha chế để bôi trơn các xy-lanh hơi nước trong những ứng dụng mà dầu được thu hồi sau khi tách ra khỏi hơi nước ngưng tụ.

Độ nhớt: ISO VG 1500

Energol DC 1500

Phương pháp thử

Đơn vị

Trị số tiêu biểu

Khối lượng riêng ở 150C

ASTM 1298

Kg/l

0,908

Điểm chớp cháy cốc hở

ASTM D92

0C

342

Độ nhớt động học ở 400C

ASTM D445

cSt

1300

Độ nhớt động học ở 1000C

ASTM D445

cSt

59

Chỉ số độ nhớt

ASTM D2270

-

95

Điểm rót chảy

ASTM D97

0C

-6

Khuyến cáo nhiệt độ tối đa của hơi nước:

-Bảo hòa và quá nhiệt:

-Quá nhiệt


0C

320- 350

 

Các bài viết khác