Hội nghị Bán Hàng Tamilube 2012

5/29/2012 10:57:48 AM

Hội nghị Bán Hàng Tamilube 2012

Hội nghị bán hàng Tamilube năm 2012 đã được tổ chức thành công tại khu du lịch Khoang xanh – Hà Nội

Hội nghị đã diễn ra trong hai ngày 17-18/05/2012 với sự tham gia của toàn bộ Cán bộ nhân viên Công ty TNHH Tam Minh . Tại Hội Nghị các nội dung thảo luận đã tập trung phân tích các yếu tố thuận lợi và khó khăn đối với tình hình kinh doanh của Công ty , qua đó các phòng ban đã đề ra được kế hoạch kinh doanh phù hợp với thực tế , để đảm bảo đạt được hiệu quả cao nhất trong kinh doanh và phòng ngừa những rủi ro tiềm ẩn .

Tại hội nghị cũng có các thảo luận chia sẻ giữa các phòng ban , và lãnh đạo Công ty để Anh chị em trong Công ty có thể biết được những điểm mạnh , điểm yếu của bộ phận mình , đồng thời cũng biết được các khó khăn của các bộ phận khác , qua đó sẽ có sự hiểu biết nhau hơn và có những hành động thiết thực để khắc phục những điểm tồn tại , và phát huy những điểm mạnh của từng bộ phận , hướng tới việc hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành mục tiêu kinh doanh chung của Công ty

Kết thúc Hội Nghị , Các trưởng phòng ban cùng lãnh đạo Công ty đã trình bày kế hoạch kinh doanh cho phần còn lại của năm 2012 , Toàn thể Anh chị em trong Công ty đều đồng lòng , cam kết thực hiện kế hoạch kinh doanh đã đề ra , và phấn đấu chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2012 sẽ không thấp hơn năm 2011 để cùng nhau hưởng ngày Family day truyền thống của Công ty tại Đà nẵng vào hè 2013

Các tin khác