Họp mặt nhân viên Công ty

12/25/2012 2:20:15 PM

Họp mặt nhân viên Công ty

Nhân dịp cuối năm và chào đón năm mới 2013 ,Công ty sẽ tổ chức họp mặt toàn thể nhân viên Công ty vào ngày thứ hai 31/12/2012 với chi tiết cụ thể như sau :
Thời gian : 16.00 – 19.30 ngày 31/12/2012
Địa điểm : Văn phòng Công ty
Nội dung :
- Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh Tamilube trong năm 2012
- Định hướng kế hoạch kinh doanh Tamilube 2013
- Liên hoan toàn thể Công ty
Thành phần : Toàn thể nhân viên Công ty

Đề nghị các trưởng bộ phận và bộ phận Hành chính thông báo và sắp xếp công việc để toàn thể nhân viên có thể tham dự


 

Các tin khác