Kết quả kinh doanh Quý III/2012

10/10/2012 12:25:09 PM

Kết quả kinh doanh Quý III/2012

Nhìn chung tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn , nhu cầu và sức mua của thị trường đều thấp , với sự nỗ lực của toàn bộ nhân viên trong công ty , đặc biệt là các nhân viên bán hàng do đó Công ty chúng ta đã đạt được 100% chỉ tiêu về sản lượng đối với bộ phận bán hàng B2B và 76% đối với bộ phận bán hàng PCO , riêng đối với bộ phận kinh doanh sản phẩm Honeywell chúng ta đạt được sự tăng trưởng cao đối với lĩnh vực bán hàng cho dự án

Dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong Quý III /2012 và bình chọn của các trưởng bộ phận , sau đây là danh sách các nhân viên xuất sắc của Quý II/2012
Mr Nguyễn Quang Trung – Đại diện bán hàng B2B đạt 160% chỉ tiêu
Ms Trương Như Mai – Bộ phận Dịch vụ khách hàng
Mr Nguyễn Duy Minh – Bộ phận Hỗ trợ bán hàng

Toàn thể Công ty xin chúc mừng các cá nhân xuất sắc trong Quý III , và đồng lòng quyết tâm để đạt được kết quả cao nhất đối với Quý IV và cả năm 2012
 

Các tin khác