Kết quả kinh doanh Quý I -2014

4/16/2014 9:19:57 PM

 

Kết thúc năm 2013 với kết quả kinh doanh vượt các chỉ tiêu đặt ra đối với tất cả các lĩnh vực , vì vậy mặc dù bước vào Quý I-2014 với các chỉ tiêu kinh doanh rất thách thức và cao hơn so với cùng kỳ năm 2013 , tuy nhiên toàn thể nhận viên trong Công ty đã tự tin và quyết liệt thực hiện theo kế hoạch đề ra ngay từ những ngày đầu năm mới .

Bộ phận bán hàng Công nghiệp đã tích cực khảo sát , tiếp cận và tìm kiếm các khách hàng tiềm năng tại địa bàn các tỉnh phía bắc , Bộ phận bán hàng PCO đã từng bước tiếp nhận địa bàn mới và triển khai các chương trình bán hàng theo tuyến đến tất cả các khách hàng hiện tại và tiềm năng trên địa bàn Hà Nội , Khối văn phòng đã hoàn thành việc chuyển văn phòng chính Công ty về Tòa nhà 195 Khâm Thiên .

Quý I đối với Bộ phận bán hàng Công nghiệp thực sự vẫn là thách thức rất lớn đối với việc gia tăng sản lượng bán hàng , do thời gian nghỉ lế tết , thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng tới hoạt động của ngành khai khoáng và vận tải nói chung , đối với bộ phận PCO có thuân lợi nhờ đặc thù trước khi nghỉ lễ tết nhu cầu tiêu thụ tăng so với thông thường .

Trước những khó khăn và thuận lơi như trên , đồng thời với nỗ lực của toàn thể nhân viên Công ty , kết thúc Quý I Bộ phận PCO xuất sắc đạt 112 % chỉ tiêu , đối với Bộ phận Công nghiệp đạt 92% chỉ tiêu kinh doanh và 102 % so với cùng kỳ 2013 .

Kết quả kinh doanh đạt được trong Quý I-2104 sẽ là cơ sở thuận lợi và cũng là thách thức đối với Công ty trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh Quý II để đảm bảo hoàn hành chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2014 .

 

Các tin khác