Họp Phòng B2B - Tổng kết KQKD tháng 11/2013

4/3/2014 9:27:52 AM

Phòng B2B xin thông báo lịch họp tổng kết KQKD tháng 3 và Quý I/2014 cụ thể như sau

- Thời gian: 14.30 Pm ngày 07/04/2014
- Địa điểm: Phòng họp Công ty
- Thành phần tham dự: Toàn bộ nhân viên phòng B2B

- Nội dung : Tổng kết KQKD tháng 03 và Quý I/2014  , Phổ biến kế hoạch KD tháng 4 và Quý II/2014

Rất mong sự tham dự của Giám đốc Công ty và Đại diện thương mại của Hãng Castrol BP Petco
 

Các tin khác