Incentive Trip to Singapore 13-16/06/2012

6/21/2012 11:04:49 AM

Chuyến đi tham quan Singapore dành cho các nhân viên xuất sắc của Tamilube năm 2011 đã được tổ chức thành công trong 4 ngày từ 13-16/06/2016

Chuyến đi đã được tổ chức chu đáo , các điểm tham quan tại Singapore đã gây ấn tượng cho mọi thành viên trong đoàn , đặc biệt là Singapore là thiên đường mua sắm vì vậy mọi thành viên trong đoàn đã vui vẻ tiêu đến đồng Dollar Sin cuối cùng ,sau đó chỉ còn đi ngắm các cửa hàng tại các trung tâm mua sắm nổi tiếng trên đường Ochard Road

Tất cả các thành viên trong đoàn đều mong muốn Công ty sẽ tiếp tục phát triển và thành công để có thể tổ chức các Incentive trip cho các năm tiếp theo cho những nhân viên xuất sắc của năm

 

 

Các tin khác