Tin Thành Công

4/6/2012 11:23:20 AM

Tin Thành Công
Kết thúc tháng 03/2012 toàn bộ nhân viên phòng bán hàng PCO đều đạt được kết quả cao đối với chương trình thưởng dành cho nhân viên bán hàng Nhà Phân Phối – do Công ty Castrol BP Petco đề ra , đặc biệt có hai nhân viên xuất sắc nhất là Mr Kiều Văn Khởi và Đặng Đức Siêng đều vượt chỉ tiêu 100% đối với tất cả các tiêu chí về sản lượng bán hàng , sản lượng Magnatex và độ bao phủ
Toàn thể Công ty xin chúc mừng Anh Khởi và Anh Siềng , Hy vọng phòng bán hàng PCO tiếp tục đạt được các thành tích cao hơn nữa trong kinh doanh
Cheer
 

Các tin khác