Huấn luyện kỹ thuật tại Công ty xây dựng Delta

7/11/2012 10:48:19 AM

Công ty Castrol BP Petco và Tamilube sẽ tổ chức buổi huấn luyện kỹ thuật cho Công ty xây dựng Delta vào ngày 19/07/2012
Được sự hỗ trợ của Công ty xây dựng Delta , buổi huấn luyện kỹ thuật về dầu mỡ bôi trơn sẽ được tổ chức cho 15 cán bộ của Công ty XD Delta , đây là những cán bộ liên quan trực tiếp đến việc quản lý , cấp phát và sử dụng dầu mỡ bôi trơn tại các dự án đang triển khai của Công ty , thông qua buổi huấn luyện những kiến thức cơ bản về dầu mỡ bôi trơn sẽ được giới thiệu , đồng thời đây sẽ là cơ hội cho Tamilube hiểu biết thêm về thực tế sử dụng của khách hàng , để có thể đáp ứng tốt nhất các nhu cầu về dầu mỡ bôi trơn đối với Công ty xây dựng Delta
 

Các tin khác