KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ IV/2012

1/11/2013 10:08:32 AM

 

Nhìn chung tình hình kinh tế trong Quý IV/2012 vẫn chưa có thay đổi nhiều , các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm , người tiêu dùng cũng rất tiết kiệm trong việc mua sắm do thu nhập giảm .
Với ảnh hưởng của các yếu tố khách quan vể thị trường như trên , vì vậy với sự nỗ lực , cố gắng và quyết liệt trong việc tìm kiếm và tận dụng các cơ hội kinh doanh của toàn thể đội ngũ nhân viên bán hàng và các bộ phận hỗ trợ . Công ty đã đạt kết quả về kinh doanh cụ thể như sau

- Lĩnh vực bán hàng Công nghiệp : Đạt 109% chỉ tiêu sản lượng
- Ngành hàng PCO : Đạt 91% chỉ tiêu sản lượng
- Ngành hàng Gas lạnh Honey well : Tiếp tục đạt được hiệu quả cao về lợi nhuận

Với kết quả đạt được trong Quý IV /2012 và sự bình chọn của các trưởng bộ phận , Danh sách các nhân viên xuất sắc trong Quý IV của Công ty cụ thê như sau :
- Mr Nguyễn Quang Trung : Đạt 167 % chỉ tiêu sản lượng và 136 % chỉ tiêu lãi hoạt động
- Mr Đặng Đức Siêng : Đạt 136 % chỉ tiêu sản lượng và 103 chỉ tiêu lãi hoạt động
- Ms Nguyễn Thanh Hương – Trưởng bộ phân CSU
- Mr Lưu Bá Hùng – Nhân viên bộ phận CSU
Toàn thể Công ty xin chúc mừng các nhân viên xuất sắc nhất Quý
 

Các tin khác